09121000555قفسه وکیلی (vitco) | پالت زيربار | توضيحات
کانال تلگرام قفسه بندي وکيلي
 
    پالت زيربار



پالت زيربار

تعداد بازديد : 231 | دسته بندي : تجهيزات



 پالت های زیر باری 

 

ردیف ابعاد قیمت
1 پلاستیکی زرد(120×80) (14k(400/00
2 پلاستیکی زرد و سفید(130×110) (18k(550/000
3 آهنی گالوانیزه(120×110) کیلویی (20/000) تومان