09121000555قفسه وکیلی (vitco) | ويترين | توضيحات
کانال تلگرام قفسه بندي وکيلي
 
    ويترينويترين

تعداد بازديد : 275 | دسته بندي : تجهيزات 

این ویترین‌ها دارای یک چارچوب یا قالب بوده که شیشه در بین آنها قرار می‌گیرد. این قالب می‌تواند از جنس فلز باشد.

 

متناسب بودن اندازه شیشه‌ها با اندازه قاب است. ویترین مذکور هم می‌تواند به صورت ثابت و هم به صورت ریلی باشد.

 

ردیف شرح کالا ابعاد قیمت
1

ویترین طبقاتی  (3 طبقه)

1 متر

40×20  ض  0/7 512/000 تومان
2

ویترین طبقاتی  (3 طبقه)

1/5 متر

40×20  ض  1/5 598/550 تومان
3

ویترین طبقاتی  (3 طبقه)

2 متر

40×20  ض  2 696/100 تومان
4

ویترین طبقاتی  (4 طبقه)

0/7 متر

40×20  ض  0/7 595/550 تومان
5

ویترین طبقاتی  (4 طبقه)

1/5 متر

40×20  ض  1/5 741/000 تومان
6

ویترین طبقاتی  (4 طبقه)

2 متر

40×20  ض  2 888/000 تومان
7

ویترین طبقاتی  (5 طبقه)

0/7 متر

40×20  ض  0/7 804/440 تومان
8

ویترین طبقاتی  (5 طبقه)

1/5 متر

40×20  ض  1/5 1/152/900 تومان
9

ویترین طبقاتی  (5 طبقه)

2 متر

40×20  ض  2 123/800 تومان