09121000555قفسه وکیلی (vitco) | ميزچک اوت | توضيحات
کانال تلگرام قفسه بندي وکيلي
 
    ميزچک اوتميزچک اوت

تعداد بازديد : 517 | دسته بندي : تجهيزاتمیز چک اوت های متحرک و ثابت

 

ثابت :

  • استیل ضد خش 
  • دور آهن و آلومینیوم
  • انبار بزرگ و کوچک
  • ضخامات 0/9 میل

 

ردیف ابعاد قیمت (تومان)
1 1/5متر دور آهن 5/941/000
2 2متر دور آهن  6/582/000
3 2/5متر دور آهن 7/240/000
4 2متر دور آهن انبار بزرگ 6/764/000
5 2/5متر دور آهن انبار بزرگ 7/487/000
6 1/5متر انبار کوچک دور آلومینیوم 6/247/000
7 2متر انبار بزرگ دور آلومینیوم 8/293/000
8 2/5متر انبار بزرگ دور آلومینیوم 8/615/000
9 2/5 متر انبار بزرگ دور آهن  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

متحرک:

  • استیل ضد خش نگیر
  • دور آلومینیوم
  • انبار بزرگ و کوچک
  • ضخامت 0/9 میل

 

ردیف ابعاد قیمت (تومان)
1 2متر انبار بزرگ دور آلومینیوم 16/749/000
2 2/5متر انبار بزرگ دور آلومینیوم 17/710/000