09121000555قفسه وکیلی (vitko) | قفسه پيچ و مهره اي سبک | توضيحات
کانال تلگرام قفسه بندي وکيلي
 
    قفسه پيچ و مهره اي سبکقفسه پيچ و مهره اي سبک

تعداد بازديد : 877 | دسته بندي : قفسه بندي پيچ و مهره ايقفسه بندی های پیچ و مهره ای که به آن ها Shelving Bolt And Nuts گفته میشود برای انبار کردن بار های سبک تا سقف 60 کیلوگرم استفاده میشوند که با طراحی پیشرفته شرکت قفسه بندی وکیلی انبار این عدد به 100 کیلوگرم ارتقا یافته است. رمز اینکار استفاده از فلزات تقویت شده و تغییر در ابعاد و ضخامت ورقه های این قفسه بندی میباشد.

   

 

                                                                                                          

                                                               صفحه                                                             پایه