09121000555قفسه وکیلی (vitco) | نردبان هاي خانگي | توضيحات
کانال تلگرام قفسه بندي وکيلي
 
    نردبان هاي خانگينردبان هاي خانگي

تعداد بازديد : 1405 | دسته بندي : نردبان لوتوس

ردیف اندازه پله ظرفیت تحمل وزن نردبان قیمت (نومان)
1 205cm 5 پله 136 kg 12.5 kg 1/067/000
2 155cm 4 پله 136 kg 10.5 kg 887/000

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

نردبان برلیان

 

برلیان

ردیف اندازه پله ظرفیت تحمل وزن نردبان قیمت (تومان)
 1  125cm 5 پله  120 kg  7 kg 1/716/000 
 145cm 6 پله   120 kg 8 kg  2/113/650 
 170cm  7 پله 120 kg 8 kg  2/529/780 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

نردبان کلاسیک

 

کلاسیک

ردیف اندازه پله ظرفیت تحمل وزن نردبان قیمت (تومان)
1 270cm 4 پله 130 kg 6 kg 1/101/870
2 285cm 5 پله 130 kg 7 kg 1/346/000
3 300cm 6 پله 130 kg 8 kg 1/553/000
4 320cm 7 پله 130 kg 9 kg 1/732/500

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

نردبان هایلوکس

 

هایلوکس

ردیف اندازه پله ظرفیت تحمل  وزن نردبان قیمت (تومان)
1 280cm 4 پله 135 kg 6.5 kg 1/498/200
2 310cm 5 پله 135 kg 7.5 kg 1/813/000
3 350cm 6 پله 135 kg 8.5 kg 2/208/000
4 390cm 7 پله 135 kg 9.5 kg 2/429/000

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نردبان اطلس

 

اطلس

ردیف اندازه پله ظرفیت تحمل وزن نردبان قیمت (تومان)
1 141cm 4 پله 140 kg 4.4 kg 914/000
2 160cm 5 پله 140 kg 5.4 kg 1/084/000
3 190cm 6 پله 140 kg 6.4 kg 1/265/550
4 215cm 7 پله 140 kg 7.4 kg 1/473/000

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

نردبان الوند

 

الوند

ردیف اندازه پله ظرفیت تحمل وزن نردبان قیمت (تومان)
1 275cm 5 پله 100 kg 7.5 kg 636/900
2 305cm 6 پله 100 kg 8.5 kg 762/300

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

نردبان الماس

 

الماس

ردیف اندازه پله ظرفیت تحمل وزن نردبان قیمت (تومان)
1 270cm 7 پله 100 kg 8 kg 1/257/300