قفسه بندي فروشگاهي| 09121000555 | محصولات قفسه بندي وکيلي
کانال تلگرام قفسه بندی وکیلی
 
    محصولات قفسه بندي وکيلي
عنوان محصول:    قفسه بندي فروشگاهي
شرح محصول:   

جهت سوپرمارکت های بزرگ و هایپرمارکت ها با ابـعاد قابل تـغـییر از 2000 تـا 3000 مـیلی مـتر و عـمـق 600 تا 1000 مـیلی مـتر و طـول 1330مـیلی مـتربصورت یـک  طرفـه و دو طرفه قابل استفاده می باشد. جهت تقویت بیشتر در عمق زیاد قفسه ها از زاویه های خـاص ایـن قـفـسه هـا کـه از جـلو بـه ستون هـای پـروفـیلی بـه ابعاد 30×30 میلی متر وصـل می شود استفاده می گـردد . این قـفسه در بـارگـذاری اجنـاس با ابـعاد بـزرگ و وزن زیـاد مانند لوازم خانگی قابل استفاده می باشد.